ABOUT E-Camp
โครงการค่ายอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์หรือเรียกกันสั้นๆว่าค่าย E-camp มาจากการร่วมมือของทาง NECTEC หรือศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติกับทางภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ(มจพ.) การจัดค่ายนี้ขึ้นมามีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะความสามารถและความรู้ด้านอิเล็กทรอนิกส์ของน้องๆและนำความรู้ที่ได้รับในการเข้าร่วมกิจกรรมไปประยุกต์ใช้ในงานด้านอิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง โดยค่าย E-camp ในคร้งนี้จัดเป็นครั้งที่ 12 ของมจพ. นอกจากมีการเรียนการสอนแล้วทางเราได้เสริมบูรณาการทางด้านความรู้ การคิดวิเคราะห์ ความสนุกสนานและความกล้าแสดงออก เพื่อให้น้องๆลงมือทำอย่างเต็มที่ แล้วเราจะได้พบกันในค่าย E-camp KMUTNB ครั้งที่ 12

eCamp ที่ผ่านมา

วีดีโอกิจกรรม

Sponsor

ผู้สนับสนุนหลัก

CP ALL

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

Lactasoy

บริษัท แลคตาซอย จำกัด

NECTEC

NECTEC

THAIBEV

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

ECE 44

นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

QTC

บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

ETC Tutor

สถาบันกวดวิชา Etc

Q & A

ถาม-ตอบ ข้อสงสัย


E-Camp คืออะไร?
ค่าย eCamp เป็นค่ายที่เปิดโอกาสให้น้องๆ ได้เข้ามาสัมผัสกับประสบการณ์ทางด้านไฟฟ้าและอิเลคทรอนิกส์ โดยมีพี่นักศึกษาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คอยดูแลและให้ความรู้อย่างใกล้ชิด ตลอดระยะเวลา 5 วัน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ในค่ายมีอะไรบ้าง?
น้องๆจะได้พบกับกิจกรรม ทั้งทางด้านวิชาการและสันทนาการ เพื่อให้น้องๆ ได้รับทั้งความรู้พร้อมกับความสนุกตลอดทั้งค่าย รวมทั้งน้องๆจะได้ลงมือทดลอง ลงมือปฏิบัติจริงๆ ด้วยตัวน้องๆ เอง
มีค่าใช้จ่ายไหม?
ค่ายนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น รวมทั้งยังมีอาหารกลางวัน และของว่างตลอดทั้งค่าย รับรองได้ว่าน้องๆ จะได้รับทั้งความรู้ ความสนุก และความอิ่มแน่นอน
ค่ายค้างคืนหรือเปล่า?
สำหรับค่ายของเราเป็นค่ายไปเช้าเย็นกลับ ตั้งแต่วันที่ 12 - 16 มีนาคม เวลา 8.00 - 16.30 น.
เดินทางมาค่ายยังไง?

ค่าย eCamp ของเราจะจัดที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ น้องๆสามารถเดินทางมายังมหาวิทยาลัยได้ตามนี้
- รถโดยสารประจำทาง : สาย 32, 33, 64, 90, 97, 117, 175, 203, 543ก ลงหน้ามหาวิทยาลัย
- รถไฟฟ้า : MRT สายสีม่วงลงสถานีวงศ์สว่าง
- เรือด่วนเจ้าพระยา : ลงท่าเรือวัดสร้อยทอง

ดูแผนที่เพิ่มเติมได้ที่นี่

ถ้าอยู่ต่างจังหวัสดมัครได้หรือไม่?
น้องๆ ที่อยู่ต่างจังหวัดสามารถสมัครเข้าร่วมได้ ถ้าน้องๆกลัวว่าจะไม่มีที่พัก บริเวณรอบๆ มหาวิทยาลัยจะมีหอพักที่น้องๆสามารถเข้าพักชั่วคราวได้ไว้สำหรับบริการน้องๆ (น้องๆต้องเสียค่าใช้จ่ายเอง)
Contact us
ติดต่อเรา